Zarząd i Rada Fundacji

Gracja Piersa – Prezes Zarządu Fundacji

Marcin Miałkowski – wiceprezes Zarządu Fundacji

Teresa Pakuła – członek Zarządu Fundacji

Konrad Michalski – Pierwszy Prezes Zarządu Fundacji (w okresie od utworzenia w dn. 4 lipca do 15 lipca 2018 r.


Andrzej Stanisław Kalinowski – członek Rady Fundacji

Artur Stankiewicz – członek Rady Fundacji

Władysław Urbaniak – członek Rady Fundacji