Zarząd i Rada Fundacji

Teresa Pakuła – Prezes Zarządu Fundacji

Marcin Miałkowski – wiceprezes Zarządu Fundacji

 

Konrad Michalski – Pierwszy Prezes Zarządu Fundacji (w okresie od utworzenia w dn. 4 lipca do 15 lipca 2018 r.