Informacje

Aplikujemy o Środki z Programu Niepodległa

Zapraszamy na:

www.niepodlegla.gov.pl

Nazwa własna zadania:

Legionowo, Legiony Polskie i walka o Niepodległość. Wykład, ścieżka dydaktyczna oraz konkurs strzelecki – Legionowo 2017

Opis zadania:

Zadanie polega na:

1. publikacji w biuletynie wydawanym na terenie powiatu legionowskiego przez stowarzyszenie Mieszkam Obok artykułu na temat historii Legionowa, pochodzenia nazwy miasta, historii Legionów Polskich oraz ich związku z miastem a także prezentacji miejsc związanych z walką o Niepodległość w Legionowie,

2. publikacji w tymże biuletynie ogłoszenia o zamiarze zorganizowania wykładu mającego przybliżyć mieszkańcom powiatu zagadnienia poruszane w artykule,

3. publikacji w tymże biuletynie ogłoszenia o zamiarze zorganizowania konkursu strzeleckiego przeprowadzonego za pomocą broni pneumatycznej (długiej i krótkiej) w czterech kategoriach,

4. zorganizowania plenerowej ścieżki dydaktycznej w Legionowie do miejsc szczególnie związanych z Legionowem, Legionami Polskimi oraz polską walką o Niepodległość,

5. publikacji w biuletynie wydawanym na terenie powiatu legionowskiego przez stowarzyszenie Mieszkam Obok artykułu podsumowującego wszystkie powyższe wydarzenia.

Cele i założenia programowe projektu:

Cele i założenia programowe projektu, to przede wszystkim:

a) zainteresowanie lokalnej społeczności tematyką historyczną a zwłaszcza okresem odzyskiwania przez Polskę Niepodległości po 123 latach zaborów,

b) zainteresowanie lokalnej społeczności historią Legionowa i jego związków (a także pozostałych miejscowości powiatu) z walką o wolność i Legionami Polskimi,

c) ukazanie, jak wielką wartością jest niepodległa i suwerenna Rzeczpospolita oraz jak ogromnym wysiłkiem zdobycie tej wolności zostało okupione przez pokolenia naszych dziadów i pradziadów,

A o za tym:

d) promowanie idei strzelectwa i patriotycznych postaw strzeleckich w lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

e) ukazanie łączności międzypokoleniowej i analogii czasów, tzn. tego, że w gruncie rzeczy Niepodległość nie jest dana raz na zawsze i nieustannie trzeba o nią dbać i walczyć. Kiedyś czynem zbrojnym a dziś m.in. organizowaniem wykładów, ścieżek dydaktycznych i konkursów strzeleckich, braniem aktywnego udziału w takich przedsięwzięciach a co za tym idzie żywym zainteresowaniem – tu i teraz – sprawami kraju.

W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. Zostało to uzyskane po pierwsze poprzez ogromną ofiarność, wysiłek i daninę krwi pokoleń Polaków ówcześnie żyjących a po drugie poprzez wcześniejszą „pracę u podstaw” to znaczy umiejętność doskonałej samoorganizacji społeczeństwa (pomimo braku własnej państwowości), edukacji młodych pokoleń i poprzez ciągłe oraz konsekwentne podnoszenie świadomości patriotycznej, historycznej narodu.

Dziś również czasy są niespokojne. Polska pomimo tego, że jest w NATO i Unii Europejskiej nie powinna zapominać o swoim położeniu geopolitycznym i roli, którą spełnia, i może spełniać, we współczesnym świecie. Po względnym spokoju w latach dziewięćdziesiątych i na początku lat dwutysięcznych świat znowu targany jest przez konflikty a państwa prowadzą swoje polityki i gry interesów.

Polska ma do odegrania w świecie swoją bardzo ważną rolę. Jesteśmy społeczeństwem konserwatywnym i wśród wszechobecnego zalewu lekkomyślnej polityki uprawianej na zachodzie Europy możemy być ostoją i przykładem racjonalizmu, rozsądnego dbania o własne interesy a w szerszej perspektywie dbania o interes cywilizacji zachodniej, której jesteśmy od wieków integralną częścią. Jednak, by liczyć na innych, na wspomniane UE i NATO, powinniśmy najpierw móc liczyć na siebie samych.

Dlatego powstał pomysł zorganizowania w Legionowie wykładu historycznego połączonego, po pierwsze, z odwiedzeniem i pokazaniem, w ramach plenerowej ścieżki edukacyjnej, szczególnie ważnych miejsc w mieście związanych z Niepodległością oraz, po drugie, z organizacją konkursu strzeleckiego z broni pneumatycznej.

Broń pneumatyczna jest bezpieczniejsza a do jej użytkowania nie potrzebne są specjalne zezwolenia, jedynie obecność uprawnionego opiekuna tzw. prowadzącego strzelanie, co sprawia, że konkurs może być adresowany do młodzieży a nawet dzieci. Promowanie zainteresowania strzelectwem doskonale wpisuje się w działania obecnego polskiego rządu i Ministerstwa Obrony Narodowej z inicjatywy którego powstają np. Wojska Obrony Terytorialnej. Należy też tutaj dodać, że w Legionowie od 2016 r. działa Koło Ligii Obrony Kraju. Na pierwsze spotkanie organizacyjne przyszło kilkadziesiąt osób – głównie rodziców z dziećmi w różnym wieku (od sześciu do kilkunastu lat). Od tamtej pory regularnie, praktycznie w każdy dzień powszedni, po południu, w sali budynku LOK w Legionowie osoba z uprawnieniami, tzn. instruktor a jednocześnie były wojskowy prowadzi zajęcia ze strzelectwa sportowego.

Organizacja projektu pozwoli:
– na poszerzenie wiedzy historycznej uczestników projektu,
– na zdobycie doświadczeń przed organizacją obchodów 100-lecia Święta Niepodległości w 2018 r.
– na promocję działalności strzeleckiej i na integrację grupy strzeleckiej.