Od Fundacji

Projekcja filmu pt.: „Władysław Andres – generał polskich nadziei” w ramach projektu „Cześć i Chwała Bohaterom powiatu legionowskiego”

W dniu 4 września br. odbyło się kolejne wydarzenie organizowane przez Fundację Instytut Patrium w ramach projektu „Cześć i Chwała Bohaterom powiatu legionowskiego”.

Tym razem w sali legionowskiej POCZYTALNI wyświetlony został film pod tytułem „Władysław Anders – generał polskich nadziei”.

Gościem honorowym był autor scenariusza pan dr Jan Tarczyński (dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej, w latach 1996 – 2010 dyrektor Biura b. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ś.p. Ryszarda Kaczorowskiego), który opowiedział zebranym m.in. o kulisach powstawania dzieła.

Projekcja filmu odbyła się w ramach projektu, który Fundacja prowadzi we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i pod patronatem ministra Mariusza Błaszczaka, pod nazwą „Cześć i chwała Bohaterom powiatu legionowskiego”.

Projekt jest współfinansowany przez MON i jest częścią ogłoszonego kilka miesięcy temu przez ministra działania „Wdzięczni Bohaterom”.

Projekcja zorganizowana  została z okazji kolejnej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i była drugim spotkaniem z planowanego cyklu.

Fundacja Instytut Patrium – już teraz – zaprasza serdecznie na kolejne wydarzenie tj. Koncert Patriotyczny, który odbędzie się w niedzielę 7 października w godz. 15.00 – 18.00 w sali widowiskowej miejskiego Ratusza. Szczegóły zostaną podane wkrótce.

Prelekcja dr Jana Traczyńskiego:

Relacja zdjęciowa: