Fundusz PatriotycznyW hołdzie BohateromWydarzenia

W 80-tą rocznicę powstania Armii Krajowej w Legionowie wystąpi Reprezentacyjny Artystyczny Zespół Wojska Polskiego – 2 października br. o godz. 15.00

Wywiad ukazał się w tygodniku Mazowieckie To i Owo nr 38 z dnia 20 września 2022 roku.

Redakcja TiO: Skąd w ogóle pomysł stworzenia Fundacji Instytut Patrium? O jakim profilu organizacją jesteście?

Konrad Michalski: Jestem jednym z fundatorów Fundacji. Byłem prezesem Zarządu w pierwszych miesiącach jej działalności. Pomysł na założenie fundacji zrodził się z chęci pracy na rzecz lokalnej społeczności. Fundacja daje możliwość pozyskiwania środków na różne cele i z tych środków organizowania ciekawych wydarzeń. Jako fundatorzy i mieszkańcy powiatu legionowskiego chcieliśmy mieć podmiot posiadający osobowość prawną, którego będziemy mogli użyć, aby pobudzić lokalną społeczność. Pobudzić do działania i zainteresować ludzi historią Polski, sprawami kombatantów i bohaterów narodowych, których sporo żyło i jeszcze żyje na naszym terenie. Cele statutowe Fundacji są dość szerokie. Zapraszam na naszą stronę internetową www.patrium.pl. Działamy głownie na polu promocji historii. To właśnie robimy i to nam się udaje.

Marcin R. Miałkowski: Ja również jestem jednym z fundatorów Fundacji. Obecnie w Zarządzie pełnię funkcję wiceprezesa. Fundacja Instytut Patrium działa głównie na polu kultury, upowszechniając polskie dziedzictwo narodowe, zwłaszcza te związane z chrześcijaństwem, które jest ostoją polskości oraz gwarancją trwałości i nienaruszalności polskiego kodu kulturowego.

Fundacja prowadzi działalność historyczną, przypominającą o trudnych i niebezpiecznych polskich dziejach, o polskich bohaterach, twórcach niepodległości, niezłomnych kapłanach, bojownikach o wolność. O tym, że walka o niepodległość tak naprawdę nigdy się nie kończy a zwycięstwo czasem przychodzi po latach i po dużych trudach. Jako Fundacja realizujemy te cele poprzez organizowanie koncertów, wystaw, konkursów, wycieczek oraz paneli dyskusyjnych.

Redakcja TiO: Co udało się Wam do tej pory zrealizować?

Marcin R. Miałkowski: Tych wydarzeń na przestrzeni lat było sporo. Z takich większych wydarzeń: na samym początku w 2017 roku zorganizowaliśmy z Programem Niepodległa konkurs strzelecki i wykład historyczny z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W 2018 wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej Fundacja prowadziła projekt „Cześć i chwała Bohaterom powiatu legionowskiego”, podczas którego organizowaliśmy projekcje filmów historycznych, Koncert Stulecia z udziałem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego i artystów z powiatu legionowskiego oraz zajmowaliśmy się i upamiętnialiśmy legionowskich kombatantów – Bohaterów. W 2021 roku wespół z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego przeprowadziliśmy projekt „Żołnierze Wyklęci i Kapłani Niezłomni”, gdzie w formie krótkich filmików historycznych opowiedziano ludziom i upamiętniono żołnierzy drugiej, powojennej konspiracji oraz wspomniano o ogromnej roli w odzyskaniu przez Polskę suwerenności takich kapłanów niezłomnych, jak bł. ks. Jerzy Popiełuszko, czy bł. ks. kard. Stefan Wyszyński.

Konrad Michalski: obok większych projektów prowadzimy też te mniejsze realizowane całkowicie z naszych środków. Na samym początku, zaraz po założeniu Fundacji w 2017 roku ufundowaliśmy i zawiesiliśmy w kościele parafii wojskowo – cywilnej w Legionowie tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy w Smoleńsku. Było to pierwsze upamiętnienie wydarzeń z kwietnia 2010 roku w powiecie legionowskim. Oprócz tego często pojawiamy się na różnych rocznicach historycznych, gdzie składając znicze i kwiaty staramy się dbać o narodową pamięć.

Redakcja TiO: Jakie są Wasze plany na obecny rok?

Marcin R. Miałkowski: w tym roku wraz z Funduszem Patriotycznym IDMN im. R. Dmowskiego i I.J. Paderewskiego prowadzimy projekt pod nazwą „W hołdzie Bohaterom”. Jest to projekt realizowany z okazji 80-tej rocznicy powstania Armii Krajowej. Żołnierze AK walczyli zarówno z najeźdźcą niemieckim, jak i sowieckim. Była to najlepiej zorganizowana i największa armia podziemna świata. Jest się czym pochwalić. W ramach projektu przewidziane jest stworzenie krótkiego filmu o AK, organizacja wycieczki autokarowej dla uczniów śladami AK po terenie powiatu legionowskiego a także organizacja koncertu. Na koncercie będzie zaśpiewają artyści z powiatu legionowskiego a także przewidziany jest występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Już teraz serdecznie zapraszamy.

Koncert odbędzie się w niedzielę 2 października br. w Sali Widowiskowej legionowskiego Ratusza przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 41 od godz. 15.00. Koncert ma charakter otwarty – zapraszamy wszystkich chętnych.

Redakcja TiO: dziękuję za rozmowę, życzę udanego koncertu i siły do działalności w przyszłości.