Fundusz PatriotycznyŻołnierze i Kapłani Niezłomni

Kard. Stefan Wyszyński – prymas, przywódca duchowy Polaków. Kim był dla Katolików w ZSRR?

Przed zaplanowaną na 12 września 2021 r. beatyfikacją Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Fundacja Instytut Patrium pragnie przybliżyć postać tego duchowego przywódcy Polaków w czasach komunistycznych.

Był to człowiek wybitny, który odcisnął swoje piętno na dziejach całego kościoła powszechnego, a zwłaszcza tej jego części, które znalazła się za żelazną kurtyną. Dr Adam Rafał Kaczyński we Lwowie opowiada o roli, jaką kardynał odegrał dla katolików żyjących w ZSRR.

Po II Wojnie Światowej, po zagarnięciu polskich Kresów Wschodnich w ZSRR znalazły się również struktury Kościoła Katolickiego – wraz z wiernymi i księżmi. Padali oni ofiarą represji i zsyłek. W Rydze funkcjonowało jedyne uznawane przez Sowietów biskupstwo (i jedyne działające seminarium na terenie całego Związku Sowieckiego), wraz z biskupem Rygi, który teoretycznie był zwierzchnikiem wszystkich katolików żyjących w ZSRR.

Było to jednak niewystarczające, bo w praktyce władza biskupa nie wychodziła poza teren sowieckiej republiki Estonii. W tej sytuacji Watykan wyznaczył tam specjalnego wysłannika – wybór padł na ks. kard. Stefana Wyszyńskiego…

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego wykładu na ten temat.

—–

Prelegentem jest dr Adam Rafał Kaczyński. Filmik wykonano w ramach projektu Fundacji Instytut Patrium „Polskie drogi do wolności. Żołnierze Wyklęci i Kapłani Niezłomni”. Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

PROJEKT PROWADZONY JEST POD HONOROWYM PATRONATEM MEDIALNYM MAGAZYNU „SIECI HISTORII” ( https://www.wsieciprawdy.pl/ ) ORAZ PORTALU wPolityce.pl ( https://wpolityce.pl/ )